Władze

W dniu 09.04.2022 r. na XXI Walnym Zebraniu Członków SKT „ZEK Radymno” zostały przeprowadzone wybory do zarządu. Korekta składu zarządu miała miejsce na XXII WZC dnia 15.04.2023 r.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Henryk Nepelski – Przewodniczący 609781055

Marek Śmietana – Wiceprzewodniczący 730187249

Dariusz Gliniany – Skarbnik 530883330

Mateusz Turko – Sekretarz 794257725

Komisja Rewizyjna:

Michał Lis – Przewodniczący 504171114

Mirosław Froń – Wiceprzewodniczący 504605219

Artur Lechowicz – Sekretarz 509193540

Scroll to Top