W dniu 09.04.2022 r. na XXI Walnym Zebraniu Członków SKT „ZEK Radymno” zostały przeprowadzone wybory do zarządu.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

Henryk Nepelski – Przewodniczący 609781055

Marek Śmietana – Wiceprzewodniczący 730187249

Dariusz Gliniany – Skarbnik 530883330

Krzysztof Sierżęga – Sekretarz

Mateusz Turko – Członek zarządu 794257725

Komisja Rewizyjna:

Michał Lis – Przewodniczący 504171114

Mirosław Froń – Wiceprzewodniczący 781446171

Artur Lechowicz – Sekretarz 509193540