Aktualności

pomost 01

Burmistrz miasta Radymna, działając we współpracy z Okręgiem PZW w Przemyślu poinformował, że mając na uwadze planowane prace związane z likwidacją trzciny wraz z profilowaniem brzegu zbiornika wodnego ZEK oraz ustawę o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a także ustawę prawo budowlane, zobowiązał właścicieli pomostów wybudowanych bez wymaganego prawem pozwolenia do likwidacji-rozbiórki pomostów do 30 stycznia 2016 r. Po tym terminie nielegalne pomosty zostaną rozebrane przez Miasto Radymno, a kosztami rozbiórki zostaną obciążeni właściciele.